YETERLİLİKLER
Büro Hizmetleri ve SekreterlikBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1-Yönetim bilimleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek2-Yeterli ölçüde dosyalama ve arşiv ve matematik bilgisine sahip olmak3-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak4-Temel büro yönetimi ve sekreterlik kavramlarına ve analitik düşünme, çözme yeteneğine sahip olmak5-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak6-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak7-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak8-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak9-Davranış bilimleri ve iletişim becerisi konusunda yeterli bilgiyi kazanmış olmak10-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek11-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilenBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)1-Yönetim bilimleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,2-Yeterli ölçüde dosyalama ve arşiv ve matematik bilgisine sahip olmak,3-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak,4-Temel büro yönetimi ve sekreterlik kavramlarına ve analitik düşünme, çözme yeteneğine sahip olmak,5-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak,6-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak,7-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak.8-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak,9-Davranış bilimleri ve iletişim becerisi konusunda yeterli bilgiyi kazanmış olmak,10-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,11-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen,Halkla İlişkiler (İÖ)Halkla İlişkiler ve Tanıtım1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak2-Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe’ nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak, temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek3-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak4-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak5-Hedef kitlede inanç ve ilgi sağlayabilecek, karşılaştığı sorunlara karşı soğukkanlı, sevecen, güler yüzlü, hoşgörülü ve sabırlı olmak6-Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için yönetim bilimleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak, karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek ve iş yaşamında uygulayabilmek7-Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek8-Genel ahlak ve Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve sadık, mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek bu anlayışı destekleyen kampanyalara imza atabilmek, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilmek9-Ekip çalışmasına yatkın, özgüveni yüksek, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak, güçlü bir kişilik ve liderlik yeteneğine sahip olmak10-Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek12-Atatürk ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi ve duyarlı olmakHalkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak2-Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe’ nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak, temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek3-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak4-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak5-Hedef kitlede inanç ve ilgi sağlayabilecek, karşılaştığı sorunlara karşı soğukkanlı, sevecen, güler yüzlü, hoşgörülü ve sabırlı olmak6-Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için yönetim bilimleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak, karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek ve iş yaşamında uygulayabilmek7-Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek8-Genel ahlak ve Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve sadık, mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek bu anlayışı destekleyen kampanyalara imza atabilmek, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilmek9-Ekip çalışmasına yatkın, özgüveni yüksek, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak, güçlü bir kişilik ve liderlik yeteneğine sahip olmak10-Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek12-Atatürk ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi ve duyarlı olmakİş Sağlığı ve Güvenliği1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak2-Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak3-Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek4-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak5-İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak6-İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak7-İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak,8-İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izlemek, yorumlayabilmek ve uygulamak9-İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak10-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak11-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak12-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek13-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen14-Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek yetkinlikte olmakLojistik1-Yürürlükte olan gümrükleme, dış ticaret ve ulaştırma kanun ve yönetmeliklerini takip edip yorumlayabilmek2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak3-Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek4-Pazarlama ilke ve stratejileri ile temel muhasebe kuramlarını kavramak,5-Müşteri hizmetleri, taşımacılık yönetimi, envanter yönetimi, veri hazırlama ve yorumlama becerilerine sahip olmak6-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak7-Lojistik operasyonları planlama ve yürütme becerisini kazanmak8-İşletme yönetimi, organizasyonu ve lojistik hizmetler alanında yeterli bilgiyi kazanmış olmak9-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak10-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,12-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilenLojistik (İÖ)1-Yürürlükte olan gümrükleme, dış ticaret ve ulaştırma kanun ve yönetmeliklerini takip edip yorumlayabilmek,2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak,3-Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,4-Pazarlama ilke ve stratejileri ile temel muhasebe kuramlarını kavramak,5-Müşteri hizmetleri, taşımacılık yönetimi, envanter yönetimi, veri hazırlama ve yorumlama becerilerine sahip olmak,6-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak,7-Lojistik operasyonları planlama ve yürütme becerisini kazanmak,8-İşletme yönetimi, organizasyonu ve lojistik hizmetler alanında yeterli bilgiyi kazanmış olmak,9-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak.10-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak,11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,12-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen,Mülkiyet Koruma ve GüvenlikPazarlama ve ReklamcılıkSivil Savunma ve İtfaiyecilik1-Yangınlara müdahale etmek, can kurtarmak ve ilkyardım yapabilmek2-Yangın güvenlik önlemleri ve otomatik söndürme sistemlerinin kontrolünü yapmak, her türlü itfaiye donanımını kullanabilmek3-Temel bilimlerde sağlam bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek4-Su baskınlarına müdahale etmek ve etkisiz hale getirmek5-Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi ve vizyona sahip olmak6-Kimyasal maddelerin tehlikelerini tespit ederek, gerekli güvenlik işaretlerini yerleştirebilmek7-İlgili kuruluşta personele yangına ilk müdahale eğitimine verebilmek8-İlgili kuruluşta acil eylem planı hazırlamak, hazırlanan planın sürekliliğini sağlamak9-İlgili işletmelerde yasaların öngördüğü ve işletmenin koşulları dahilinde; riski değerlendirme, tehlikeyi tanıma, önlem alma, kontrol / düzeltme, olay inceleme, eğitim ve acil durum tatbikatları10-Gerekli olan tatbikatları yaptırmak11-Genel ahlak ve mesleki etik değerlerini benimsemiş olmak12-Bilişim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilmek13-Afetler sonucunda oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmakTekstil, Giyim, Ayakkabı ve DeriTekstil Teknolojisi1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak2-Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,3-Tekstil ve konfeksiyon alanındaki kalite kontrol ve laboratuvar süreçlerini amaca uygun şekilde tasarlayıp gerçekleştirebilmek4-Tekstil üretim süreçlerini anlamak ve üretim parametrelerini tanımlayabilmek,5-Tekstil hammaddelerini ve malzemelerini tanıyabilmek ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,6-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak7-Kalite kontrol yönetimi ve istatistiksel analiz yöntemleri konusunda yeterli bilgi düzeyine erişmek8-İşletme yönetimi ve organizasyonu ile iletişim becerisi alanında yeterli bilgiyi kazanmış olmak9-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak.10-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek12-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilmek,Yönetim ve Organizasyon

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ