Çerkezköy Meslek Yüksekokulu

YETERLİLİKLER
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1-Yönetim bilimleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek2-Yeterli ölçüde dosyalama ve arşiv ve matematik bilgisine sahip olmak3-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak4-Temel büro yönetimi ve sekreterlik kavramlarına ve analitik düşünme, çözme yeteneğine sahip olmak5-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak6-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak7-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak8-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak9-Davranış bilimleri ve iletişim becerisi konusunda yeterli bilgiyi kazanmış olmak10-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek11-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. 
1- Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 
1- Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 
1- Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 
1- Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
1- Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur. 
1- Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 
1- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. 
1- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
1- Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 
1- Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır. 
1- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
1- Değişime ve yeniliğe açıktır. 
1- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 
1- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 TYYÇ; İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)1-Yönetim bilimleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,2-Yeterli ölçüde dosyalama ve arşiv ve matematik bilgisine sahip olmak,3-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak,4-Temel büro yönetimi ve sekreterlik kavramlarına ve analitik düşünme, çözme yeteneğine sahip olmak,5-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak,6-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak,7-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak.8-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak,9-Davranış bilimleri ve iletişim becerisi konusunda yeterli bilgiyi kazanmış olmak,10-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,11-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen,

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. 
1- Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 
1- Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 
1- Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 
1- Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
1- Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur. 
1- Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 
1- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. 
1- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
1- Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 
1- Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır. 
1- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
1- Değişime ve yeniliğe açıktır. 
1- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 
1- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 TYYÇ; İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Halkla İlişkiler (İÖ)

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak2-Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe’ nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak, temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek3-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak4-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak5-Hedef kitlede inanç ve ilgi sağlayabilecek, karşılaştığı sorunlara karşı soğukkanlı, sevecen, güler yüzlü, hoşgörülü ve sabırlı olmak6-Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için yönetim bilimleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak, karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek ve iş yaşamında uygulayabilmek7-Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek8-Genel ahlak ve Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve sadık, mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek bu anlayışı destekleyen kampanyalara imza atabilmek, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilmek9-Ekip çalışmasına yatkın, özgüveni yüksek, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak, güçlü bir kişilik ve liderlik yeteneğine sahip olmak10-Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek12-Atatürk ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi ve duyarlı olmak

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanla ilgili temel bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. 
2- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları tanımlar, kavramlar arası ilişkileri sıralar. 
3- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. 
4- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. 
5- Temel düzeyde veri işleyebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. 
1- Alanla ilgili bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. 
2- Sosyal ve davranış bilimleri kuramlarındaki kavramlar arasında bağ kurar. 
3- Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 
4- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyebilme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahiptir. 
5- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir. 
1- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip halinde gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde araştırır. 
2- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. 
3- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranmak, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. 1. Gerek kendi başına gerekse de grup içinde öğrenebilme yetkinliğine sahiptir. 
2- Neyi nasıl öğreneceğini gösterir. 
3- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 
4- Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir. 
1- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. 
3- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
1- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
3- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. 
 TYYÇ; Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak2-Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe’ nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak, temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek3-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak4-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak5-Hedef kitlede inanç ve ilgi sağlayabilecek, karşılaştığı sorunlara karşı soğukkanlı, sevecen, güler yüzlü, hoşgörülü ve sabırlı olmak6-Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için yönetim bilimleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak, karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek ve iş yaşamında uygulayabilmek7-Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek8-Genel ahlak ve Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve sadık, mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek bu anlayışı destekleyen kampanyalara imza atabilmek, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilmek9-Ekip çalışmasına yatkın, özgüveni yüksek, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak, güçlü bir kişilik ve liderlik yeteneğine sahip olmak10-Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek12-Atatürk ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi ve duyarlı olmak

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanla ilgili temel bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. 
2- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları tanımlar, kavramlar arası ilişkileri sıralar. 
3- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. 
4- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. 
5- Temel düzeyde veri işleyebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. 
1- Alanla ilgili bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. 
2- Sosyal ve davranış bilimleri kuramlarındaki kavramlar arasında bağ kurar. 
3- Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 
4- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyebilme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahiptir. 
5- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir. 
1- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip halinde gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde araştırır. 
2- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. 
3- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranmak, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. 1. Gerek kendi başına gerekse de grup içinde öğrenebilme yetkinliğine sahiptir. 
2- Neyi nasıl öğreneceğini gösterir. 
3- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 
4- Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir. 
1- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. 
3- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
1- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
3- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. 
 TYYÇ; Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

İş Sağlığı ve Güvenliği1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak2-Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak3-Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek4-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak5-İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak6-İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak7-İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak,8-İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izlemek, yorumlayabilmek ve uygulamak9-İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak10-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak11-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak12-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek13-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen14-Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek yetkinlikte olmak

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Güvenlik Hizmetleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Güvenlik Hizmetleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Lojistik1-Yürürlükte olan gümrükleme, dış ticaret ve ulaştırma kanun ve yönetmeliklerini takip edip yorumlayabilmek2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak3-Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek4-Pazarlama ilke ve stratejileri ile temel muhasebe kuramlarını kavramak,5-Müşteri hizmetleri, taşımacılık yönetimi, envanter yönetimi, veri hazırlama ve yorumlama becerilerine sahip olmak6-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak7-Lojistik operasyonları planlama ve yürütme becerisini kazanmak8-İşletme yönetimi, organizasyonu ve lojistik hizmetler alanında yeterli bilgiyi kazanmış olmak9-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak10-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,12-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Ulaştırma Hizmetleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir. 
3- Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir. 
4- Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir. 
5- Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir. 
1- Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir. 
2- Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 
3- Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar. 
4- Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 
5- Teknik resim yapar. 
6- Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir. 
7- Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular. 
8- Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir. 
9- Algoritmik düşünür. 
10- Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar. 
1- Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir. 
2- Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 
3- Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. 
1- Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar. 
2- Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır. 
3- Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır. 
4- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir. 
1- Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır. 
2- Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar. 
3- Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir. 
1- Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 
2- Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir. 
3- Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. 
 TYYÇ; Ulaştırma Hizmetleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Lojistik (İÖ)1-Yürürlükte olan gümrükleme, dış ticaret ve ulaştırma kanun ve yönetmeliklerini takip edip yorumlayabilmek,2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak,3-Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,4-Pazarlama ilke ve stratejileri ile temel muhasebe kuramlarını kavramak,5-Müşteri hizmetleri, taşımacılık yönetimi, envanter yönetimi, veri hazırlama ve yorumlama becerilerine sahip olmak,6-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak,7-Lojistik operasyonları planlama ve yürütme becerisini kazanmak,8-İşletme yönetimi, organizasyonu ve lojistik hizmetler alanında yeterli bilgiyi kazanmış olmak,9-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak.10-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak,11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,12-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen,

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Ulaştırma Hizmetleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir. 
3- Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir. 
4- Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir. 
5- Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir. 
1- Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir. 
2- Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 
3- Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar. 
4- Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 
5- Teknik resim yapar. 
6- Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir. 
7- Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular. 
8- Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir. 
9- Algoritmik düşünür. 
10- Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar. 
1- Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir. 
2- Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 
3- Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. 
1- Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar. 
2- Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır. 
3- Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır. 
4- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir. 
1- Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır. 
2- Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar. 
3- Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir. 
1- Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 
2- Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir. 
3- Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. 
 TYYÇ; Ulaştırma Hizmetleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Pazarlama ve Reklamcılık

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik1-Yangınlara müdahale etmek, can kurtarmak ve ilkyardım yapabilmek2-Yangın güvenlik önlemleri ve otomatik söndürme sistemlerinin kontrolünü yapmak, her türlü itfaiye donanımını kullanabilmek3-Temel bilimlerde sağlam bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek4-Su baskınlarına müdahale etmek ve etkisiz hale getirmek5-Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi ve vizyona sahip olmak6-Kimyasal maddelerin tehlikelerini tespit ederek, gerekli güvenlik işaretlerini yerleştirebilmek7-İlgili kuruluşta personele yangına ilk müdahale eğitimine verebilmek8-İlgili kuruluşta acil eylem planı hazırlamak, hazırlanan planın sürekliliğini sağlamak9-İlgili işletmelerde yasaların öngördüğü ve işletmenin koşulları dahilinde; riski değerlendirme, tehlikeyi tanıma, önlem alma, kontrol / düzeltme, olay inceleme, eğitim ve acil durum tatbikatları10-Gerekli olan tatbikatları yaptırmak11-Genel ahlak ve mesleki etik değerlerini benimsemiş olmak12-Bilişim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilmek13-Afetler sonucunda oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Güvenlik Hizmetleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Güvenlik Hizmetleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tekstil Teknolojisi1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak2-Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,3-Tekstil ve konfeksiyon alanındaki kalite kontrol ve laboratuvar süreçlerini amaca uygun şekilde tasarlayıp gerçekleştirebilmek4-Tekstil üretim süreçlerini anlamak ve üretim parametrelerini tanımlayabilmek,5-Tekstil hammaddelerini ve malzemelerini tanıyabilmek ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,6-Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak7-Kalite kontrol yönetimi ve istatistiksel analiz yöntemleri konusunda yeterli bilgi düzeyine erişmek8-İşletme yönetimi ve organizasyonu ile iletişim becerisi alanında yeterli bilgiyi kazanmış olmak9-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak.10-Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak11-Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek12-Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilmek,

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Üretim ve İşleme Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir. 
2- Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir. 
1- Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar. 
2- Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 
3- Teknik resim yapar. 
4- Algoritmik düşünür. 
5- Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar. 
1- Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır. 
1- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler. 
2- Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 
1- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
2- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
3- Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar. 
1- Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir. 
 TYYÇ; Üretim ve İşleme Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir. 
1- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar. 
2- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 
3- Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır. 
4- Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar. 
1- Bireysel olarak veya takımlarda çalışır. 
1- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur. 
2- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 
1- Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
2- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır. 
3- Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 
1- Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir. 
 

Yönetim ve Organizasyon

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey