Çerkezköy Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz

 Mesleki gelişmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke gelişimine katkı sağlayan, çağdaş toplum değerlerini üzerinde barındıran, ülke çıkarlarını gözeten ve Atatürk İlke ve Devrimleri’ni koruyan sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, sektörün ihtiyacı olan nitelikleri olan meslek elemanlarını eğitim- öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmek.

Vizyonumuz

Üretilen eğitim ve hizmet ile çağın gereksinimlerine uygun nitelikli ara eleman insan gücü yetiştiren (ön lisans), iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilen tercih edilebilir bir meslek yüksekokulu olmak ve bu yolda ilerlemek.