Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
 

Yüksekokul Yönetim Kurulu

   
       
 

Prof. Dr. Erdinç UZUN
 Başkan

 

Dr.Öğr. Üyesi Halil Nusret BULUŞ
Üye

Dr.Öğr. Üyesi Aytaç MORALAR
Üye

Öğr. Gör. Gökçe KEMAN
Üye

Öğr. Gör. Müjgan YILMAZ
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ATA
Üye