Yüksekokul Yönetim Kurulu

   
       
 

Doç. Dr. Erdinç UZUN
 Başkan

 

Doç. Dr. Rifat Koray ÇİFTÇİ
Üye

Dr.Öğr. Üyesi Halil Nusret BULUŞ
Üye

Dr.Öğr. Üyesi Aytaç MORALAR
Üye

Öğr. Gör. Gökçe KEMAN
Üye

Öğr. Gör. Müjgan YILMAZ
Üye