Çerkezköy Meslek Yüksekokulu

Müdür Yardımcıları

Öğr. Gör. Müjgan YILMAZ

Öğr. Gör. Gökçe KEMAN

Sorumluluk Alanları Sorumluluk Alanları
 • Yapı İşleri, Alt Yapı – Bakım
 • Mali İşler
 • Akademik Personel
 • Web Sitesi, Bilgi İşlem, Laboratuvar
 • Kafeterya ve Yemekhane Hizmetleri
 • Üniversite-Sanayi İlişkileri
 • Kütüphane ve Dokümantasyon
 • Eğitim Öğretim İşlemleri
 • Ders Programı Hazırlama
 • Sınav Programını Hazırlama
 • Kalite Sorumlusu
 • Sosyal ve Kültürel Faaliyetler(Törenler, Teknik Geziler vb.)
 • Erasmus ve Farabi