2014-03-13

Yerel Yönetimler’e Yerinde DersÇerkezköy Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Yerel Yönetimler Dersi’ni Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem’den aldı. Ertem “Belediye’nin idari yapısı, Belediye’nin görev tanımı, Belediye Başkanını görev ve yetkileri, Belediye Meclisi hakkında öğrencilere bilgi verdi

Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem, dün saat 15.30’da Çerkezköy Belediye meclis salonunda toplanan Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2’nci sınıf öğrencilerine Kamu yönetimi dersi anlattı. Ders öncesi kısa bir konuşma yapan ÇEMYO Öğretim görevlisi Taha Aslanlı “Daha önceki derslerimizde merkezi yönetim üzerinde durduk. Şimdi de yerel yönetimler konusunu işleyeceğiz. Belediye’nin idari yapısı, Belediye’nin görev tanımı, Belediye Başkanını görev ve yetkileri, Belediye Meclisi ve fonksiyonları ile Belediye Meclisi bünyesinde komisyonlar hakkında, Belediye Başkanımız Ali Ertem öğrencilere bilgi verecek. Seçim arefesindeki yoğunluğuna rağmen öğrencilerimize zaman ayırdığı için üniversitemiz adına kendisine teşekkür ediyorum.” Dedi.


TEŞEKKÜR ETTİ

Öğrencilerle bir araya gelme fırsatını kendisine verdiği için ÇEMYO öğretim görevlisi Taha Aslanlı’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Ali Ertem, belediyeleri her zaman hayatın içinde olan ve farkında olmadan hizmetlerinden yararlanılan kurumlar olarak tanımlarken: “Belediyeler bir insanın ölümünden doğumuna kadar geçen sürede insan hayatının içindedir.” diye konuştu. Ertem, belediyecilik anlayışın Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ortaya çıktığını ve günümüze kadar geldiğini kaydetti.


GÜNÜMÜZDE YETKİLERİ ARTTI

Belediyelerin yetkilerinin zaman içerisinde artıp azaldığını ancak günümüzde son çıkan yasa ile yetkilerinin arttığını söyleyen Ertem: “Çerkezköy’ün de bağlı olduğu Tekirdağ’da 30 mart yerel seçimleri sonrası yetkileri artmış bir belediyecilik anlayışı ile karşılaşacağız.” diye konuştu. Belediyeciliği kentinden, beldesine kadar insanların her geçen gün daha rahat yaşamasını sağlayan kurumlar şeklinde tanımlayan Ertem: “Belediyeler, sokaklarda, mahallelerde, caddelerde hatta evimizin içine kadar bizimle olan kurumlardır.” dedi.


BELEDİYELERİN GÖREVLERİNİ SIRALADI

Belediyelerin görevlerini de anlatan Ertem: “Belediyeler; kentin altyapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, şehiriçi yollar, doğalgaz dağıtımı vs. gibi işler belediyeye aittir. Çöp toplama, yolların temizlenmesi, itfaiye hizmetler, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği ve halk sağlığını koruma gibi görevler ile şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler belediyenin görevleri arasındadır. Şehrin ekonomik işleri belediyenin kontrolü altındadır. Fiyat ve ücret tespit etme, haller açma, pazar yerleri kurma, sanayi bölgeleri kurma vs. gibi görevler belediyeye aittir. Şehir içerisinde eğitim ile ilgili görevleri de vardır. Okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve kütüphane açma vs. gibi görevleri vardır.  Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işleri, yurt açma ve ucuz konut yapma gibi görevleri vardır.  Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler belediyeye aittir. Eski tarihi eserleri koruma, kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro müze ve sinema salonları açma gibi görevleri vardır.”bilgisini verdi.


 

BELEDİYELER 3 UNSURU BARINDIRIR

Belediye yönetiminden de bahseden Ertem: “ Belediyeler; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden oluşur. Aralarındaki en yetkili birim belediye meclisidir. Belediye başkanı belediye meclisinin almış olduğu kararları uygulamakla mükelleftir.” dedi.


“STRATEJİK PLAN DAHİLİNDE ÇALIŞMALAR YAPILIR”

Belediye meclislerine yeni seçilen belediye başkanlarının 5 yıllık stratejik plan sunduklarını kaydeden Ertem: “Bu plan dahilinde Belediye Başkanları yapacakları çalışmaları belediye meclisinin onayıyla yapar. Stratejik plan içerisinde olmayan çalışmaları da yine meclis toplantılarında alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilebilir.” diye konuştu.


 

MECLİS YILDA 11 KEZ TOPLANIR

Belediye Meclislerinin yılda 11 kez toplandığını kaydeden Ertem: “bunun yanında acil durumlar için 3 defa olağanüstü toplanma hakkı vardır.” şeklinde konuştu.

ENCÜMENİN GÖREVLERİNİ SIRALADI

Encümenin görevlerini sıralayan Ertem: “ Belediye encümenlerinin görevler; Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.” Dedi.


Kaynak:Çerkezköy Bakış, Çerkezköy Haber, Çerkezköy Gazetesi