2013-12-03

Sertifika aldılar, sertifika vereceklerÇerkezköy Meslek Yüksek Okulu (ÇEMYO) ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen ‘Eğiticinin Eğitimi’ adlı sertifika programı tamamlandı.

45 SAAT SÜRDÜ

Çoğunluğunu işyeri hekimleri ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) uzmanlarının oluşturduğu kursiyerler, Öğretim Stratejileri, Yöntem Ve Teknikleri, Eğitimi Giriş ve Yetişkin Eğitiminin İlkeleri, Öğrenme ve Öğrenme Teorileri,  Eğitici ve Eğitimi Kolaylaştırıcı Unsurlar, Eğitim Uygulaması ve Değerlendirmesi, Eğitimin Planlanması ve İşe Aktarımı ile İş Yaşamında İSG Eğitimi Uygulamaları konularında 45 saatlik bir eğitime tabi tutuldu.

SERTİFİKA ALDILAR

Çerkezköy Meslek Yüksekokulu akademisyenleri tarafından, yine Çerkezköy Meslek Yüksekokulu’nda verilen kursu başarıyla bitiren kursiyerlere, sade bir törenle sertifikaları takdim edildi. Sertifika alan işyeri hekimleri ile İSG uzmanları, hem İSG Kurslarında eğitici olarak görev alabilecek, hem de, eğitici olarak katıldıkları programlarda sertifika verme yetkisini kazanacak.

KURSLARMIZ DEVAM EDECEK

Kursa ilişkin kısa bir açıklama yapan Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç.Dr. Ercan Buluş, bünyesindeki 6 ayrı bölümde 1300’ü aşkın öğrencinin eğitim aldığı Çerkezköy Meslek Yüksekokulu’nda, bir yandan da uzmanlık eğitimleri de verdiklerini vurgulayarak “Bu eğitimlerimizi, Rektörlüğümüz’ün izni ve teşviki ile gerçekleştiriyoruz. Katılımcıların, yetişkin eğitimi ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirerek, eğiticilik yeteneklerini etkin ve verimli biçimde kullanmalarını amaçlayan Eğiticinin Eğitimi programımıza katılan kursiyerlerimizin neredeyse tamamı, işyeri hekimleri ve İSG uzmanlarından oluştu. Eğiticinin Eğitimi ve benzeri programları düzenlemeye devam edeceğiz” bilgisini verdi.

Kaynak: 03 Aralık 2013 Salı, Çerkezköy Bakış Gazetesi, Çerkezköy Haber Gazetesi