2018-06-01

DD Notunun Bütünleme Sınavına Girmesi Zorunludur. 

Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak bütünleme sınavı sonrası, içinde bulunulan yarıyılda kayıt yaptırılan derslerin ortalaması 2,5 ve üzerinde olan öğrenciler DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1,50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. İlgili derslerden DD notu ile başarılı sayılmak için; ilgili derslerin bütünleme sınavına girilmesi zorunlu olup; dönem sonu sınavlarında başarı ön şartı olarak aranan 100 üzerinden en az 50 puan alma şartı bu derslerde aranmaz