2015-12-30

ASYAPORT'a Teknik Gezi 

Okulumuz Lojistik Programı tarafından Türkiye'nin en büyük limanı ASYAPORT'a teknik gezi düzenlendi. Geziye Lojistik Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Selin Bahar BENGİ ve idari personelimizden Av. Fatih KAYA katıldılar.

Öğrenciler öncelikle Asyaport Limanı ile ilgili genel bilgiler, liman işleyişleri kullanılan elleçleme ekipmanları (istifleme makinaları, raylı vinç, mobil vinç, terminal çekici), konteyner hizmetleri, çalışma alanları ile ilgili eğitim aldılar, anlatılan bilgilerin verimli olması için sahada ekipmanları, konteynerleri, yük yükleme boşaltma operasyonlarını yerinde gördüler. Limanların iş güvenliği açısından tehlikeli sınıfta yer alması ve gümrüklü saha olması itibariyle gerekli önlemler alınarak teknik gezimiz verimli bir şekilde gerçekleştirildi.

ASYAPORT Limanı, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 10 limanı arasında yer almaktadır. Asyaport, Mediterranean Shipping Company (MSC) grubunun liman yatırımları yapan şirketi Global Terminal Limited (GTL) ile Soyuer ailesinin münhasıran konteyner limanı işletmesi amacı ile kurmuş oldukları Asyaport Liman A.Ş. Barbaros / Tekirdağ’da inşa edilmiş olup 8 Temmuz 2015 tarihinde hizmete girmiştir. Türkiye’nin ilk transit konteyner limanı (Hubport) olan Asyaport, 20 metre derinliğe kadar toplam 2000 metre rıhtımı ve yıllık 2,5 milyon TEU’ya varacak kapasitesi ile dünya ölçeğinde bir liman konumundadır. Asyaport, denizyolu, karayolu ve demiryolu bağlantıları ile bölgesinde bir lojistik merkez olarak gelişen Tekirdağ’ın iş ve çalışma yaşamına 1200 kişilik isdihdam kapasitesi ile büyük bir katkı sağlayacaktır. Limanda, CFS hizmetleri (konteyner iç yükleme, iç boşaltma, numune, tam tespit vb.), reefer konteyner hizmetleri, konteyner shifting, lashing –unlashing, tehlikeli madde depolanması ve soğutmalı konteynerlere elektrik verilmesi gibi bir çok konteyner hizmetleri sunulmaktadır. Limanda genel kargo, dökme yük ve yat tahliye, yükleme hizmetleri ve kılavuzluk hizmetleri de verilmektedir.