2013-09-10

2013-2014 öğretim yılı yatay geçiş sonuçlarıAdı Soyadı

B.Program

                                                                           Sonuç

Merve BOZKURT

Sivil Savunma

ve

İtfaiyecilik

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9.madde 1.Fıkrası gereğince ve 19 Temmuz 2013 tarihinde bildirimi yapılmış olan ‘Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Takvimi İle Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları’ hakkındaki yazının ilgili ekinde bulunan Yatay Geçiş Başvuru Koşulları bildirisine ve 30 Temmuz 2013 tarihli Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararları’na göre, aldığı derslerin içeriği ve ders saati denkliği göz önünde bulundurularak, aşağıda yazılan şartlar dahilinde Yatay Geçiş Yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kader ŞİRİN

Lojistik (İ.Ö.)

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9.madde 1.Fıkrası gereğince, aldığı derslerin içeriği ve ders saati denkliği göz önünde bulundurularak, aşağıda yazılan şartlar dahilinde Yatay Geçiş Yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Merve Nur ADIGÜZEL

Lojistik

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9.Madde 5.Fıkrasına göre “öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.” hükmü gereğince, aldığı derslerin içeriği ve ders saati denkliği göz önünde bulundurularak,  aşağıda yazılan şartlar dahilinde Yatay Geçiş Yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tuba KOYUNSEVER

Büro Yönetimi

ve

Yönetici

Asistanlığı

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9.Madde 1.Fıkrası gereğince, aldığı derslerin içeriği ve ders saati denkliği göz önünde bulundurularak, aşağıda yazılan şartlar dahilinde yatay geçiş yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Mustafa BAŞ

 

Halkla İlişkiler

ve

Tanıtım

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9.Madde 1.Fıkrası gereğince, aldığı derslerin içeriği ve ders saati denkliği göz önünde bulundurularak, aşağıda yazılan şartlar dahilinde yatay geçiş yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ünal FIRAT

İşçi Sağlığı

ve

İş Güvenliği

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin ‘Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.’ hükmü uyarınca Yüksekokulumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Programına geçiş yapma isteğini belirten dilekçesi incelenerek; Başvurusunun Reddine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kıymet EMEN

Büro Yön. ve

Yönetici

Asistanlığı

(İ.Ö.)

Namık Kemal Üniversitesi 2013-2014 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları 2. Bendi gereğince, 1. Sınıf derslerinin tümünden başarılı olması gerekliliğini sağlamadığından; Yüksekokulumuz Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlık Programına geçiş yapma isteğini belirten dilekçesi incelenerek; Başvurusunun Reddine oy birliği ile karar verilmiştir.