Çerkezköy Meslek Yüksekokulu

 

3+1 SİSTEMİ NEDİR?

 • Öğrencilerimizden belli bir başarı notunun üzerinde olanlar 3+1 uygulamalı eğitim ile 2. sınıfın 2. dönemi boyunca haftanın 5 günü işletmelerin giriş-çıkış saatleri dahilinde ilgili sektördeki firmalarda eğitimlerini sürdüreceklerdir.
 • Bu sistemle hem öğrenci bilgi ve becerilerini sahada güçlendirebilecek, çalışma ortamında pratik kazanacak hem de işletmeler öğrencilere sektörü tanıtıp işleyişe öğrencileri dahil edecekler, bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayabilecekler ve işgücünden yararlanabileceklerdir.
 • Nihai olarak öğrenci de işletme de karşılıklı kazanım sağlayacak, sonrasında istihdam fırsatları oluşacaktır.

İŞLETMELER, İLETİŞİM VE PROTOKOLLER

 • Yüksekokulumuzdaki programlar ile ilgili faaliyet gösteren yada ilgili birimi bulunan işletmeler, Yüksekokulumuz ile iletişime geçerek işbirliği yapmak istediklerini beyan edebilirler.
 • Yüksekokul olarak ilgili işletmelerden işbirliği için görüşme talep edebilirsiniz.
 • Daha önce teknik gezi / proje yaptığımız yada öğrencilerimizin daha önce staj yaptığı işletmelerle karşılıklı olarak işbirliklerini arttırma taleplerimiz olabilir.
Görüşmelerimiz sonucunda Protokol yapılmasına karar verilir.

SÜREÇ NASIL İLERLER?

 • Protokol yapılmış işletmelerden kontenjan talepleri alınır.
 • İşletmelerden gelen kontenjanlar öğrencilere ilan edilir.
 • Önkoşulları sağlayan öğrenciler başvuru takvimi içinde İşletmede Mesleki Eğitim Program Danışmanı vasıtasıyla İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonuna başvurusunu yapar.
 • İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu başvuruyu inceler ve mülakata çağırır, uygun görülen adaylar Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından eğitime kabul edilir.
 • Sonuçlar işletmelere bildirilir.
 • Öğrenci, Yüksekokul ve İşletme arasında ‘İşletmede Mesleki Eğitim Sözleşmesi’ imzalanır.

DEVAM ZORUNLULUĞU VE BAŞARI DURUMU

 • İşletmede Mesleki Eğitime %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler başarısız sayılır.
 • Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 alınmalıdır.
 • İşletmede Mesleki Eğitim Sorumlusu Öğretim Elemanının Değerlendirmesi %50
 • İşyeri Eğitim Sorumlusunun Değerlendirmesi %50 olarak hesaplanır.

SİGORTA VE ÖDEMELER

 • İş Kazası ve meslek Hastalığı Sigortası, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümlerine göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından ödenir. Ancak işyerinin kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur (3308 sayılı kanun, madde 25).
 • İşyeri tarafından öğrenciye ödenecek ücret 3308 sayılı kanunun 25. Maddesine göre asgari ücretin en az %30’u olmak üzere imzalanan protokolde de belirtilmiştir.

HAZIRLANACAK / DOLDURULACAK / ONAYLANACAK BELGELER

İşyeri eğitimi başladığı günden bitimine kadar olan süreçte Yüksekokul / İşletme/ Öğrenci koordineli olarak hazırlanacak belgeler şunlardır:
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi: Yüksekokulumuz tarafından öğrencilerin sigorta girişi yapılarak tarafınıza sureti iletilecektir.
 • İşe başlama bildiri formu: Öğrencinin eğitimi başladığı gün işletme tarafından imzalanıp mail ile gönderilecektir.
 • FORM 1 Onay formu: Eğitimin son günü İşletme Yetkilisi tarafından onaylanarak imzalanıp öğrenciye teslim edilecektir.
 • FORM 2 Devam çizelgesi: Günlük olarak İşyeri Eğitim Sorumlusu tarafından imzalanıp eğitim sonunda İşletme Yetkilisi tarafından onaylanarak Rapor dosyasına koymak üzere öğrenciye teslim edilecektir
 • FORM 4a ve 4b İşyeri Değerlendirme Formu: Belirlenen tarihlerde İşyeri Eğitim Sorumlusu tarafından her öğrenci için değerlendirilip imzalanarak Mesleki Eğitim Sorumlusu Öğretim Elemanına teslim edilecektir.
 • Günlük Faaliyet Raporu: Öğrencinin günlük olarak hazırladığı rapor onaylanıp imzalandıktan sonra İşyeri Eğitim Sorumlusunda kalacak veya öğrencinin mesuliyetinde her gün yanında bulunduracaktır. Mesleki Eğitim Sorumlusu Öğretim Elemanı ziyaretlerinde incelenecek ve uygulama eğitimi sonunda Rapor dosyasına konulacaktır.