Çerkezköy Meslek Yüksekokulu

 

3+1 SİSTEMİ NEDİR?

 • Öğrencilerimizden belli bir başarı notunun üzerinde olanlar 3+1 uygulamalı eğitim ile 2. sınıfın 2. dönemi boyunca haftanın 5 günü işletmelerin giriş-çıkış saatleri dahilinde ilgili sektördeki firmalarda eğitimlerini sürdüreceklerdir.
 • Bu sistemle hem öğrenci bilgi ve becerilerini sahada güçlendirebilecek, çalışma ortamında pratik kazanacak hem de işletmeler öğrencilere sektörü tanıtıp işleyişe öğrencileri dahil edecekler, bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayabilecekler ve işgücünden yararlanabileceklerdir.
 • Nihai olarak öğrenci de işletme de karşılıklı kazanım sağlayacak, sonrasında istihdam fırsatları oluşacaktır.

ÖĞRENCİ SEÇİMİNDE ÖN ŞARTLAR

 • Öncelikle ilgili programın ilgili İşletme ile imzalanmış protokolünün olması gerekir.
 • Öğrencilerin 3+1 eğitim sisteminden faydalanabilmesi için 1. ve 2. yarıyıl genel not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekir.
 • İlan edilen ve duyurulan başvuru takvimi içinde başvurulmuş olması gerekir.

SÜREÇ NASIL İLERLER?

 • Protokol yapılmış işletmelerden gelen kontenjanlar ilan edilir.
 • Önkoşulları sağlayan öğrenciler başvuru takvimi içinde İşletmede Mesleki Eğitimi Program Danışmanı vasıtasıyla İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonuna başvurusunu yapar.
 • İşletmede Mesleki Eğitimi Komisyonu başvuruyu inceler ve mülakata çağırır.
 • Komisyonca başvurusu uygun görülen adaylar Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından eğitime kabul edilir.
 • Öğrenci, ilan edilen süre içinde gerekli belgelerini hazırlayarak Yüksekokulumuza teslim eder.
 • Öğrenci, Yüksekokul ve İşletme arasında «İşletmede Mesleki Uygulama Eğitimi Sözleşmesi»ni imzalanır
 • Öğrenci, akademik takvimde belirlenmiş tarihlerde kaydını yenileyerek derslerin başladığı gün işletmede eğitimine başlar

4. YARIYIL ALINACAK DERSLER

 • Sözleşme imzalandıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci kaydını yenilemek durumundadır.
 • Kayıt yenileme sırasında Ders kayıt formunda sadece aşağıda belirtilen dersler ve başarısız olunmuş dersler olacak şekilde onay yapılmalıdır.
  • Staj
  • İşyeri Eğitimi
  • İşyeri Uygulaması

SİGORTA VE ÖDEMELER

 • İş Kazası ve meslek Hastalığı Sigortası, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümlerine göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından ödenir. Ancak işyerinin kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur (3308 sayılı kanun, madde 25).
 • İşyeri tarafından öğrenciye ödenecek ücret 3308 sayılı kanunun 25. Maddesine göre asgari ücretin en az %30’u olmak üzere imzalanan protokolde de belirtilmiştir.

HAZIRLANACAK / DOLDURULACAK BELGELER

İşyeri eğitimi başladığı günden bitimine kadar olan süreçteki belgeler şunlardır:
 • İşe Başlama Bildirim Formu
 • Devam Çizelgesi
 • Günlük Faaliyet Raporu
 • İşyeri Değerlendirme Formu
 • İşyeri Onay Formu
 • Rapor Dosyası Teslim Formu
* Formlar ve süreç ile ilgili detaylı bilgilendirme 3+1 Oryantasyon Toplantısında yapılacaktır.

MESLEKİ İŞYERİ UYGULAMA EĞİTİMİNİN BAŞLAMASIYLA...

 1. Öğrenci, eğitimin ilk günü ‘İşe Başlama Bildirim Formuişyeri tarafından doldurulup okula gönderilmesini takip etmelidir.
 2. Öğrenci, ‘İşyeri Onay Formueğitim sonunda işyerinden onaylanmış olarak alıp rapor dosyasına eklemesi gerektiğini bilmelidir.
 3. Öğrenci, eğitimin ilk gününden itibarenDevam Çizelgesi’ işyerinde günlük olarak imzalanmış olması gerektiğini , eğitim sırasında her gün yanında olması gerektiğini ve eğitim sonunda işyerinden onaylanmış olarak alıp rapor dosyasına eklemesi gerektiğini bilmelidir.
 4. Öğrenci eğitim sonunda ‘İşyeri Değerlendirme Formu’ Rapor dosyası ile birlikte belirtilen süre içinde kapalı zarfta yüksekokula teslim edilmesi gerektiğini bilmelidir.
 5. Öğrenci ‘Rapor Dosyası Teslim Formu’ 1 (bir) nüshasının Rapor Dosyasına ekleneceğini, diğer 1 (bir) nüshasının da ayrıca çıktı alınarak Rapor Dosyası tesliminde getirilmesi gerektiğini bilmelidir.

RAPOR DOSYASI İÇERİĞİ

 • Kapak Sayfası
 • Mesleki İşyeri Uygulama Eğitimi Talimatı
 • İşyeri Onay Formu
 • Devam Çizelgesi
 • Günlük Faaliyet Raporu (Her gün için ayrı)
 • Rapor Dosyası Teslim Formu
* Ayrıca, İşyeri Değerlendirme Formu (kapalı zarfta veya işletme ayrıca gönderebilir)